British Robertson
br instalaciones
  • Productes
  • FormaWall - FW

British Robertson compta amb una àmplia i avançada línia de productes per a tancaments de façanes arquitectòniques i industrials. L'evolució i la recerca de nous reptes és el distintiu de la nostra companyia.

En un moment en què es tendeix a la uniformitat i a la globalització, l'arquitectura és capaç de donar respostes particulars i personalitzades, que passen a ser trets d'identitat en qualsevol espai.

Arquitectes, promotors, operadors, enginyers i constructors trobaran en la nostra gamma de productes la millor solució per al disseny i construcció dels seus edificis.

FormaWall - FW

SISTEMA DE TANCAMENT ARQUITECTÒNIC, AMB PANELL LLEUGER, QUE AJUDA A UNIFICAR CRITERIS ESTÈTICS COMUNS, COM SÍMBOL D'IDENTITAT EMPRESARIAL.

Mirant al futur

FormaWall és el sistema de tancament arquitectònic més versàtil, singular i exclusiu, per l'execució dels seus projectes arquitectònics. Conjuga perfectament la lleugeresa constructiva amb la sobrietat estètica, en possibilitar la combinació de materials com la fusteria d'alumini, l'acer i el vidre. FormaWall ofereix diferents solucions constructives (plànols, corbs, horitzontals, verticals, etc).

Els edificis, en les façanes dels quals s’utilitzen els sistemes FormaWall, aconsegueixen transmetre una gran bellesa i sobrietat, harmonitzant a la perfecció una imatge elegant i funcional amb un òptim pressupost d'execució i amb un mínim de cost de manteniment gràcies als recobriments emprats en tots els seus materials que els protegeixen de les agressions mediambientals.

El panell FormaWall assegura el tancament i l'estanquitat de les façanes sense necessitat de la utilització d'altres sistemes o elements afegits obtenint una façana sempre elegant i funcional alhora.

El panell vertical disposa de junt entre panells amb doble encadellat, muntant totes les fixacions ocultes. El panell horitzontal és d'encadellat simple i fixació oculta, amb pantalla de pluja i goteró, si junt horitzontal. L'estanquitat vertical entre dos panells horitzontals s'aconsegueix mitjançant un perfil de cautxú EPDM de segellat.

Transpirable i impermeable

El panell FormaWall és la sèrie més complerta, avançada i versàtil en sistemes de façana per a l'execució de projectes arquitectònics singulars i exclusius. El panell FormaWall conjuga perfectament la lleugeresa constructiva amb la sobrietat estètica gràcies a la combinació de diferents materials com la fusteria d'alumini, l'acer i el vidre.

Els sistemes de façana FormaWall ofereixen diferents solucions constructives: plànols, corbs, horitzontals, verticals, diferents combinacions, o qualsevol altre opció que donarà personalitat al seu projecte.

Pura essència

El panell FormaWall li ofereix la possibilitat de modular, regular o irregularment, les juntes horitzontals i verticals, mitjançant la fabricació d'amples compresos entre el 250 mm i els 1.000 mm, així com les longituds que calguin fins a un màxim de 10 m, tot això en intervals de 1 mm.

Característiques Tècniques

FormaWall Horizontal

Ample de cobrició De 250 mm fins 1.000 mm
Longitud màxima Fins 10.000 mm
Espessor panell Mínim 50 mm. Altres espessors consultar Departament Comercial
Metall base Acer galvanitzat z 200-225 g/m2
Espessor xapa Exterior: 0,8 mm. Interior: Gofrat 0,6 mm
Nucli aïllant Escuma rígida de poliuretà, densitat 50-55 kg/m3 nominal
Peso/m2 panell 15 kg/m2
Colors Tenim una extensa gamma de colors.
Consultar amb el nostre Departament Comercial.
Valor K Per panel de 50 mm de espessor 0.38 Kcal/m2/h/ºC 0.44 W/m2 ºC
Per a panell de 80 mm de espessor 0.23 Kcal/m2/h/ºC 0.27 W/m2 ºC
Revestiment Prelacat, Sp, PVDF, mates, metal·litzats, tornassol... Consultar d’altres
Juntes ncadellat amb fixació oculta
Aïllament acústic 26 dbA

 

FormaAlive Vertical

Ample de cobrició De 250 mm fins 1.000 mm
Longitud màxima Fins 10.000 mm
Espessor panell Mínim 50 mm. Altres espessors consultar Departament Comercial
Metall base Acer galvanitzat z 200-225 g/m2
Espessor xapa Exterior: 0,8 mm. Interior: Gofrat 0,6 mm
Nucli aïllant Escuma rígida de poliuretà, densitat 50-55 kg/m3 nominal
Peso/m2 panell 15 kg/m2
Colors Tenim una extensa gamma de colors.
Consultar amb el nostre Departament Comercial.
Valor K Para panel de 50 mm de espessor 0.38 Kcal/m2/h/ºC 0.44 W/m2 ºC
Per a panell de 80 mm de espessor 0.23 Kcal/m2/h/ºC 0.27 W/m2 ºC
Juntes ncadellat amb fixació oculta
Aïllament acústic 27 dbA

 

esquemas formawall cat

graficas formawall 03 cat

graficas formawall 04 cat

graficas formawall 01 cat

graficas formawall 02 cat

dibujo footer 216x45