Vircop
vs productos
  • Productes

Productes

Vircop ha construït una sèrie d'instal·lacions, com ara plataformes logístiques, parcs comercials, plantes de fabricació i oficines. Per obtenir més informació en profunditat, si us plau, feu clic a una de les següents categories. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a una atenció més personalitzada.

Components auxiliars

Disposem de tots els components addicionals per afegir el màxim valor i rendibilitat a les seves instal·lacions, alguns exemples:

– Escales exteriors i interiors. Arquitectòniques o industrials.
– Proteccions contra impacte de vehicles de transport, privats o de manutenció.
– Plataformes per a serveis auxiliars (A/C, compressors, ventilació, etc).
– Marquesines de pàrquing.
– Portes exteriors i interiors. Motoritzades o manuals.
– Tòtems i suports publicitaris.
– Portes antiincendis homologades.

Construccions Modulars

Mòduls prefabricats per a diverses aplicacions: habitatges, escoles, casetes de control, etc. Normalment basats en mesures i normativa de contenidors marítims per optimitzar el seu transport.

Estructures armades de secció variable

Vircop és una empresa especialitzada en la fabricació d'estructures armades de secció variable. A partir dels plànols, aportats pel client o l'arquitecte, es fabrica a mida i segons les necessitats del projecte, qualsevol tipus de bigues en les seves diferents presentacions, per crear posteriorment estructures armades per a tot tipus d'edificis i instal·lacions.

Estructures d'acer laminat en calent

L'acer està composat per ferro i carboni (aquest últim en molt baixa proporció: generalment menys de l'1%), així com per petites quantitats d'altres elements químics.
Vircop fabrica perfils laminats en calent, modelant acer calent semiplàstic repetidament a través d'una sèrie de rodets que donen la forma amb una secció transversal constant. El resultat són peces uniformes, d'alta duresa i resistència, idònies per crear estructures de gran durabilitat.

Estructures per a obra civil

Vircop és una empresa especialitzada, i altament mecanitzada, per dissenyar, elaborar i subministrar les estructures metàl·liques necessàries per a qualsevol tipus d'Obra Industrial (naus industrials, fàbriques, magatzems) i/o Obra Civil (construcció i rehabilitació d'edificis públics i privats, centres comercials, centres esportius, escoles ...).

Bigues laminades en fred per a cobertes i subestructures

Vircop porta a terme la fabricació de diferents tipus de bigues laminades en fred, per a cobrir tot tipus de necessitats a l'hora de construir cobertes i subestructures. La seva lleugeresa, ductilitat i resistència, les fan òptimes per a cobertes o construccions corbes i per cobrir grans superfícies entre columnes sense necessitar suports centrals, aconseguint grans llums.

dibujo footer 216x45