Vircop
vs instalaciones
  • Empresa
  • Instal·lacions

Instal·lacions

Les instal·lacions actuals de producció de Vircop, situades a Vallgorguina a 35 km de Barcelona, són les d'una gran companyia, tant per les seves dimensions com per la maquinaria i tecnologia que les integren. Modernes i a l'avantguarda en tecnologia, ofereixen productes derivats de l'acer per a escometre amb garanties qualsevol projecte constructiu per gran o complex que aquest sigui.

Vircop. Experiència i innovació al servei de la construcció més avantguardista.


Fàbrica Principal
Superfície: 18,000 m2
Productes: Bigues armades de secció variable, Laminats en calent, Bigues alveolars, Perfils conformats en fred.
Processos: Oxitall, Punxonat, Línies de tall, Trepat, Mecanitzat, Robots soldadura, Granallat, Línia de pintura, Perfilat.
Capacitat: 15.000 Tn/any
Personal: 14 en Oficines i 60 operaris en fàbrica.

Taller Sistemes Auxiliars
Superfície: 3.500 m2
Productes: Escales industrials i arquitectòniques, Portes industrials motoritzades, Proteccions.
Processos: Tall, Soldadura, Perfilat, Muntatge.
Personal: 2 en Oficina i 6 operaris en Taller.

dibujo footer 216x45